หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุคลากร
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
กองการศึกษา
 


นายอริยวัฒน์ วัฒนไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายอริยวัฒน์ วัฒนไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นางสาวรุ่งทิวา สุนันตา
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุภาพรณ์ พรานธนงค์
ครู คศ.1


นางสาวเบญจวรรณ อนันสลุง
ครู คศ.1


นางสาวนิตยา ป่าสลุง
ครู คศ.1


นางสาวอุษา วงษ์สลุง
ครู คศ 1


นางสาวจันทร เอื้อสลุง
ครู คศ.1


นางสายฝน แสงเออ
ครู คศ.1


นางสาวรุ่งนภา เดิมสลุง
ครู คศ.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243