หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุคลากร
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
กองช่าง
 


นายประเสริฐ พุฒจีบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง


นายประเสริฐ พุฒจีบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง


-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.


-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.


นายธเนตร ปุ๊สวัสดิ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นางสาวนิภาวรรณ สีสลุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานไฟฟ้า)


-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานประปา)


นายสุขสันต์ มั่นสลุง
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานไฟฟ้า)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243