หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุคลากร
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
กองคลัง
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวรรณลพย์ โชติพงศ์พุฒิ
หัวหน้าฝ่ายงานการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกำไร คงแสงชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


-ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243