หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนฤพนธ์ เฉลิมกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประเสริฐ พุฒจีบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอริยวัฒน์ วัฒนไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243