หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
โทร : 0812903239
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนฤพนธ์ เฉลิมกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0835353593


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0812903239


นายประเสริฐ พุฒจีบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956362541


นายอริยวัฒน์ วัฒนไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0891946211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242