หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
คู่มือประชาชนสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด


แบบฟอร์มคำข้อขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


แบบคำขอมีบัตรคนพิการ


แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด


แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ


คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน


ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง


ขั้นตอนการปฎิบัติงานในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม


การขอใช้น้ำประปาของ อบต.โคกสลุง


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (กองช่าง)


คู่มือการรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


คู่มือการขอใบรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242