หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและควาสมโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242