หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏืบัตืงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏืบัตืงานการเงินและบัญชี [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงานดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242