หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สถิติ
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน/ร้องทุกข์(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองการศึกษา) ประจำเดือน เมษายน2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองช่าง) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองการศึกษา) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองช่าง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองการศึกษา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองช่าง) ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองการศึกษา) ปนะจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการประชาชน(กองการศึกษา) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองช่าง) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการให้บริการประชาชน (กองช่าง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการให้บริการประชาชน(กองการศึกษา) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการประชาชน(กองการศึกษา) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243