หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2563 (ผด.3) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
การรายงานด้านความเสี่่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243