หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผด.2) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผด.1 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อบต.โคกสลุง [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โคกสลุง [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243