หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพัรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติ อบต.โคกสลุง [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผด.2) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผด.1 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อบต.โคกสลุง [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โคกสลุง [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243