หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243