หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสลุง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข่าวสาร อบต.
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ประกาศ               รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565                        เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3  ตำแหน่ง 3 อัตรา  ประกอบด้วย
1. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถดับเพลิง) สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานโยธา) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานประปา) จำนวน 1 อัตรา นั้น
                     คณะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ได้ดำเนินการรับสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2565 บัดนี้กระบวนคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ                     ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)           อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้
1. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ
    ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
    ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด
    2.3ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่สั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                   ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่รับสมัครสอบ ก.พ.หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศ           รับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง จะแจ้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มาทำสัญญาจ้าง ภายหลังจาก ก.อบต.จังหวัดลพบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 13.59 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง

ผู้เข้าชม 207 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-282-9291