หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสลุง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข่าวสาร อบต.
 


 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง และลักษณะงานของตำแหน่งที่รับสมัคร
    ๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป
บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างที่ประสงค์ดำเนินการสรรหา ฯ
1.คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถดับเพลิง) สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
2.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ งานโยธา) กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
3.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ งานประปา) กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

วันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 -15 มีนาคม 2565 ในวันเวลาราชการ
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
วันสอบ ภาค ก, ข,ค, วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 23.00 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง

ผู้เข้าชม 498 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-282-9291