หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลโคกสลุง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 3 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง และเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานชุดจิตอาสาฯ ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 16.21 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง

ผู้เข้าชม 376 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/91

ลำดับภาพที่ 2/91

ลำดับภาพที่ 3/91

ลำดับภาพที่ 4/91

ลำดับภาพที่ 5/91

ลำดับภาพที่ 6/91

ลำดับภาพที่ 7/91

ลำดับภาพที่ 8/91

ลำดับภาพที่ 9/91

ลำดับภาพที่ 10/91

ลำดับภาพที่ 11/91

ลำดับภาพที่ 12/91

ลำดับภาพที่ 13/91

ลำดับภาพที่ 14/91

ลำดับภาพที่ 15/91

ลำดับภาพที่ 16/91

ลำดับภาพที่ 17/91

ลำดับภาพที่ 18/91

ลำดับภาพที่ 19/91

ลำดับภาพที่ 20/91

ลำดับภาพที่ 21/91

ลำดับภาพที่ 22/91

ลำดับภาพที่ 23/91

ลำดับภาพที่ 24/91

ลำดับภาพที่ 25/91

ลำดับภาพที่ 26/91

ลำดับภาพที่ 27/91

ลำดับภาพที่ 28/91

ลำดับภาพที่ 29/91

ลำดับภาพที่ 30/91

ลำดับภาพที่ 31/91

ลำดับภาพที่ 32/91

ลำดับภาพที่ 33/91

ลำดับภาพที่ 34/91

ลำดับภาพที่ 35/91

ลำดับภาพที่ 36/91

ลำดับภาพที่ 37/91

ลำดับภาพที่ 38/91

ลำดับภาพที่ 39/91

ลำดับภาพที่ 40/91

ลำดับภาพที่ 41/91

ลำดับภาพที่ 42/91

ลำดับภาพที่ 43/91

ลำดับภาพที่ 44/91

ลำดับภาพที่ 45/91

ลำดับภาพที่ 46/91

ลำดับภาพที่ 47/91

ลำดับภาพที่ 48/91

ลำดับภาพที่ 49/91

ลำดับภาพที่ 50/91

ลำดับภาพที่ 51/91

ลำดับภาพที่ 52/91

ลำดับภาพที่ 53/91

ลำดับภาพที่ 54/91

ลำดับภาพที่ 55/91

ลำดับภาพที่ 56/91

ลำดับภาพที่ 57/91

ลำดับภาพที่ 58/91

ลำดับภาพที่ 59/91

ลำดับภาพที่ 60/91

ลำดับภาพที่ 61/91

ลำดับภาพที่ 62/91

ลำดับภาพที่ 63/91

ลำดับภาพที่ 64/91

ลำดับภาพที่ 65/91

ลำดับภาพที่ 66/91

ลำดับภาพที่ 67/91

ลำดับภาพที่ 68/91

ลำดับภาพที่ 69/91

ลำดับภาพที่ 70/91

ลำดับภาพที่ 71/91

ลำดับภาพที่ 72/91

ลำดับภาพที่ 73/91

ลำดับภาพที่ 74/91

ลำดับภาพที่ 75/91

ลำดับภาพที่ 76/91

ลำดับภาพที่ 77/91

ลำดับภาพที่ 78/91

ลำดับภาพที่ 79/91

ลำดับภาพที่ 80/91

ลำดับภาพที่ 81/91

ลำดับภาพที่ 82/91

ลำดับภาพที่ 83/91

ลำดับภาพที่ 84/91

ลำดับภาพที่ 85/91

ลำดับภาพที่ 86/91

ลำดับภาพที่ 87/91

ลำดับภาพที่ 88/91

ลำดับภาพที่ 89/91

ลำดับภาพที่ 90/91

ลำดับภาพที่ 91/91
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243