หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มายืนยันการมีชีวิตอยู่  
 

... แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มายืนยันการมีชีวิตอยู่ โดยต้องนำเอกสารดังนี้มายื่นดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ใช้บัญีชีเดิม
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารเดิม
2. สำเนาบัตรประชารัฐ (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรผู้พิการ

กรณีที่ 2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบัญชีใหม่ ต้องมาทำหนังสือยืนยันตน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชารัฐ
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

กรณีผู้สูงอายุประสงค์จะมอบอำนาจให้ลูกหลาน ให้นำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน และสำเนาหน้าบัญชีของผู้รับมอบมาด้วย

*เอกสารทุกฉบับเซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมชื่อนามสกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 15.22 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 237 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243