หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สมาชิกสภา
 


นายมนัส เพิ่มพูล
ประธานสภา อบต.โคกสลุง
 


นายประดัง พรานทนงค์
รองประธานสภา อบต.โคกสลุง


นายเพิ่ม เจริญสลุง
เลขานุการสภา อบต.โคกสลุง
 
สมาชิกสภา
 


นายเอกชัย งานสลุง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายปราโมทย์ เดิมสลุง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นางอุไรวรรณ หนูสลุง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางเศรษฐินี ธูปทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายเฉลา จันทร์อิ่ม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นางพรรณพลอย สลุงอยู่
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242