หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์เจ็ท OKI) จำนวน 3 ตลับ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและระบบประปา [ 24 พ.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 24 พ.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลโคกสลุงที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ [ 24 พ.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง [ 24 พ.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุง/ขุดลอกรางระบายน้ำภายในตำบลโคกสลุง [ 24 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสลุง [ 24 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริิเวณสามแยกข้างรั่ววัดศรีมิ่งมงคล หมู่ที 6 [ 24 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242