หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
     
  การเกษตร ประชากรในเขตตำบลโคกสลุง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้
 
เกษตรกรรม ทำไร่อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง และทำนา
 
ปศุสัตว์ เลี้ยงวัวเนื้อ เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่พื้นบ้าน และมีฟาร์มไก่เนื้อขนาดใหญ่
 
รับจ้างทั่วไป
 
พาณิชยกรรม ค้าขายทั่วไป กิจกรรมปั๊มน้ำขนาดเล็ก ค้าขายวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
  การประมง ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสลุง มีอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม ประชาชนบางครัวเรือนมีอาชีพประมงจับสัตว์น้ำ
ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  การปศุศัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
การสาธารณสุขในตำบล

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคันนาหิน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูง สลับกับลำห้วยเล็กๆ มีภูเขาเตี้ยๆหลายลูก เช่น เขาขวาง เขาเตียน เขาขโมยปล้น และเขาพระยาเดินธง เป็นต้น
และทิศตะวันออก เป็นพื้นที่เก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
             
  ประชาชนตำบลโคกสลุง นับถือศาสนาพุทธ
 
สถาบันและองค์การทางศาสนา
   
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง
 
วัด (ศูนย์รวมทางศาสนาของชาวบ้านตำบลโคกสลุง)
   
วัดโคกสำราญ หรือวัดโคกสลุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
   
วัดศรีมิ่งมงคลวราราม หรือ วัดหนองหนองตามิ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
   
สำนักสงฆ์ หนองโสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
   
สำนักสงฆ์ พรหมประสิทธิ์มณีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
   
วัดประชาสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
   
วัดคันนาหิน (ใน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
   
วัดวิลาศประชาคุณาธาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
   
วัดห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
การศึกษาในตำบล
       
  องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง ได้จัดการศึกษาก่อนปฐมวัย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาขวาง  
  โรงเรียนที่บริการในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดโคกสลุง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3
 
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7
 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9
 
โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8
 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2
 
ประปาในตำบล
   
  การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แต่มีพื้นที่หมู่ที่ 8,9 และหมู่ที่ 11 บางครัวเรือน ที่ไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ได้ทำการขุดเจาะบ่อแล้วแต่ไม่มีน้ำใต้ดิน และได้มีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว โดยจัดส่งน้ำให้ประชาชนที่ไม่มีน้ำใช้บางครัวเรือน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-282-9291