หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
โทร : 0812903239
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
โทร : 0812903239
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242